Aigi Kivioja

Õiguskantsleri Kantselei, 3.01.2012|5.11.2015

Aigi Kivioja

 

   
Hariduskäik  
1998 Praha Karli Ülikool, õigusteadus, MA
1991-1993 Tartu Ülikool, vene keel ja kirjandus, BA
Teenistuskäik   
Alates 08/2010 Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri nõunik 
01/2004-06/2010 Tallinna notar 
11/2001-01/2004 Notarite Koda, notari kandidaaditeenistus
08/1999-10/2001 Advokaadibüroo Amos, jurist
11/1998-07/1999 Välisministeerium, juriidiline osakond, rahvusvaheliste lepingute büroo, atašee
Teenistusülesanded
  • haridus- ja kultuuriõigus;
  • perekonnaõigus;
  • pärimisõigus;
  • tööõigus;
  • ekspert piinamise, ebainimliku ja alandava kohtlemise ning OPCAT ennetusasutuse tegevust puudutavates küsimustes;
  • vajadusel teised sotsiaalsete õiguste osakonna pädevusse kuuluvad ülesanded.

 

 

Tagasi